Markíza Fastlock® 120 - Technické parametre, konštrukcia

Ak chcete skonštruovať striešku so šírkou x bm, spojte navzájom: komponent A + násobok komponentu B + násobok komponentu C.

Vhodný počet komponentov môžete získať podľa tabuľky:
Tabuľka výberu komponentov ABC zastrešení typu: Markíza 60 Loggia, Markíza Fastlock 120

Dĺžka potrebného zastrešenia [m]

Počet kusov jednotlivých komponentov

Komponent A

Komponent B

Komponent C

1,4 m

0,8 m

0,2 m

1,4

1

-

-

1,8

1

-

2

2,2

1

1

-

2,6

1

1

2

3,0

1

2

-

3,4

1

2

2

3,8

1

3

-

4,2

1

3

2

4,6

1

4

-

5,0

1

4

2

5,4

1

5

-

5,8

1

5

2

6,2

1

6

-

6,6

1

6

2

7,0

1

7

-

7,4

1

7

2

7,8

1

8

-

8,2

1

8

2

8,6

1

9

-

9,0

1

9

2

9,4

1

10

-

9,8

1

10

2